GERDA STAR S

STAR S

Doporučte ostatným

Pre zákazníkov, ktorí preferujú tradičný vzhľad dverí (bez vzorov a potlače), s veľmi dobrými bezpečnostnými a prevádzkovými parametrami, ktoré sú určené k používaniu v miestach s najvyšším stupňom hrozby vlámania.

Najsilnejšie z bezpečnostných dverí v triede C a triede 4 podľa ENV. Sú určené k používaniu v miestach s najvyšším stupňom hrozby vlámania. Oceľové obitie doskami, masívne rebrá a kalené prúty vo vnútri v spojení s oceľovými, vo vnútri betónom vyplnenými zárubňami tvoria pre potenciálneho zlodeja neprekonateľnú prekážku.
Dvere GERDA STAR S odolávajú celkovému tlaku 12 ton a DVAKRÁT, tak prekračujú požiadavky na dvere triedy C.
Vložka používaná vo dverách GERDA STAR S nesie označenie TYTAN (4 294 967 290 kombinácií vzoru kľúča) účinne chráni dvere pred ich otvorením nepovolanými osobami.

Uplatnenie
Určené na použitie ako vstupné interiérové dvere do obytných i verejných budov (uzatváranie stavebných otvorov v stenách vnútorného schodiska alebo chodby z izby) s výnimkou únikových ciest a miest, kde sú potrebné dvere špeciálneho určenia.
Vzhľadom k požiadavke odolnosti dverí môžu byť použité v podmienkach zodpovedajúcich 4. triede požiadaviek, t.j. vo veľmi náročných prevádzkových podmienkach.

Konštrukcia krídla:

 • oceľový plech najvyššej kvality, pozinkovaný, hrúbka 1,25mm laminovaný viacvrstvovou dekoračnou PVC fóliou s ochrannou vrstvou odolnou proti poškriabaniu,
 • polyuretánová pena (samozhášacia, bezfreónová),
 • hlavný zámok ZW 6000S (najvyššia trieda zabezpečenia a odolnosti proti vypáčeniu - podľa PN-EN 12209),
 • cylindrická vložka centrálnej zámky RIM 6000SX (najvyššia trieda zabezpečenia kódu kľuča a odolnosti proti útoku - podľa PN-EN 1303),
 • prídavný zámok ZW 550 (najvyššia trieda zabezpečenia a odolnosti proti vypáčeniu - podľa PN-EN 12209),
 • profilová vložka prídavnej zámky s guľou WK M1 (zabezpečenie kódu kľúča - trieda 2 podľa PN-EN 1303),
 • pomocná zámka,
 • nastaviteľné dverné závesy,
 • stabilné hroty proti vypáčeniu,
 • bezpečnostná pevná retiazka (súčasť štandardnej výbavy),
 • drážkové tesnenie.